ក្រុមហ៊ុន​ ​មេគង្គ ​ម៉ាក្រូ​អ៊ិន​សួរេន ​ភី​អិល​ស៊ី ​តែងតែ​យកចិត្តទុកដាក់​ក្នុង​ការបម្រើ​សេវាកម្ម​របស់​ខ្លួន​ដល់​អតិថិជន​គ្រប់​ពេលវេលា​គ្រប់​ទីកន្លែង​ ​។ ​ដើម្បី​ឆ្លើយតប​ទៅ​នឹង​តម្រូវ​ការចាំបាច់​របស់​អតិថិជន​ ក្រុមហ៊ុន​បាន​ធ្វើ​ការដឹកនាំ​មន្រ្តី​ផ្តល់​ប្រឹក្សា​សេវា​ធានារ៉ាប់រង​ធ្វើ​ការផ្សព្វផ្សាយ​ពី​គុណ​តម្លៃ​នៃ​សេវាកម្ម​ធានារ៉ាប់រង​ ​ជូន​អតិថិជន​ផ្ទាល់​តាម​តំបន់​គោលដៅ​សំខាន់​ៗ​ ​ជាច្រើន​កន្លែង​ ​។ ​អតិថិជន​បាន​សម្តែង​នូវ​ភាពរីករាយ​ជាមួយ​នឹង​សេវា​ធានារ៉ាប់រង​ដែល​បាន​ផ្តល់​នូវ​អត្ថប្រយោជន៍​ជាច្រើន​ក្នុង​ការជួយ​សម្រួល​ទុក្ខ​លំបាក​របស់​គាត់​ក្នុង​ករណី​ហេតុការណ៍​អាក្រក់​ណាមួយ​កើតឡើង​ ​។ ​ក្រុមហ៊ុន​មេគង្គ ​ម៉ាយ​ក្រូ​អិុន​សួរេន ​សន្យា​ថា​នឹង​បង្កើន​សេវាកម្ម​របស់​ខ្លួន​បន្ថែម​ទៀត​ ​ហើយ​ក្រុមហ៊ុន​ក៏​សូម​ថ្លៃង​អំណអរគុណ​ដល់​អតិថិជន​ដែល​បាន​ប្រើប្រាស់​ ​គាំទ្រ​ ​និង​ផ្តល់​ទំនុកចិត្ត​ ​លើ​សេវា​ធានារ៉ាប់រង​ របស់​ខ្លួន​ ​។​

សកម្មភាព​ចុះ​ផ្សព្វផ្សាយ​តាម​តំបន់​គោលដៅ​ ​ខែមិថុនា ​ឆ្នាំ ២០១៦